Codex Gamicus
Advertisement

Darkstalkers 3

Awards | Changelog | Cheats | Codes
Codex | Compatibility | Covers | Credits | DLC | Help
Localization | Manifest | Modding | Patches | Ratings
Reviews | Screenshots | Soundtrack
Videos | Walkthrough
Achievements
GOG | In-Game | Origin | PlayStation Trophies | Retro
Steam | Xbox Live}

Arcade credits[]

Main music composer[]

 • Anarchy Takapon (Takayuki Iwai)

Sub music composer[]

 • Masato Kouda (Cipher)

Sound[]

 • Moe・T (Cipher)
 • Yasushi Ikeda "A! Ohana"
 • Tomohiro Masuda (Q-Cve)
 •  Ida~n

Character design[]

 • Eripyonsuke
 • Makoto Ishii
 • Fujihara, Ari
 • Takemoto
 • RUMI chan
 • Takayuki Kosaka
 • Reiko_Komatsu
 • Masarusan-N, Kuri
 • Tanuki
 • Kitasan
 • Ball Boy
 • Mizuho
 • Q
 • Who
 • Kim☉ Kim☉
 • N_Labo
 • You・Ten Nakano
 • Mizupyon, Kaname
 • Tsuyoshi
 • Fuzii & Peliko
 • G. Kamina
 • Yoshioka
 • IsI・B Gao
 • Hitoshi Igarashi
 • Kozuchi

Scroll design[]

 • Kyotani
 • Yumiko Nakatsuka
 • Tamachan
 • Chie Morisaki
 • Goro Suzuki 1996
 • Kanno
 • Yuugen
 • Pokkemon

Program design[]

 • Hyper Shinchan
 • Cham
 • Pon
 • MiN
 • Ittetsu
 • 24 (Nishi)
 • Moto & Tomo Nogi
 • T. Hirokado
 • Hard・Yas ‑ Jedah -

Planner[]

 • S. Obata
 • Neo_G -H. Ishizawa-
 • Malachie
 • Nohah
 • Kanetaka (Kinta)

Voice Actor[]

 • Kae Araki
 • Yuji Ueda
 • Hiroko Konishi
 • Isshin Chiba
 • Kan Tokumaru
 • Yayoi Jinguji
 • Michiko Neya
 • Nobuyuki Hiyama
 • Miyuki Matsushita
 • Kozue Yoshizumi (Arts Vision)

Special Thanks[]

 • Haruo Murata
 • Takuya Shiraiwa
 • Erik Suzuki
 • Shoei
 • Sakomizu
 • Hiroaki "X68k" Kondo (Cipher)
 • Moe・K (Momora

Producer[]

 • Tetsuya Iijima

General producer[]

 • Noritaka Funamizu
 • Yoshiki Okamoto

External links[]

Advertisement